Selecteer een pagina
Freestyle Festival & GoGo Dance Opleiding - Algemene voorwaarden

1. Inschrijven
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
Deze kun je vinden op de website, of opvragen per mail.
(https://gogo-academy.nl/inschrijven/)

Tussentijdse uitschrijving is niet mogelijk, behalve als op medische indicatie uitschrijving noodzakelijk is. Een verzoek om uitschrijving moet dan schriftelijk, met opgaaf van reden, aan de directie van de GoGoAcademy Ready2Dance worden gericht. Indien de directie tot uitschrijving besluit, dan vindt deze plaats op de laatste dag van de maand waarin tot uitschrijving is besloten. De inschrijving is persoonsgebonden.

2. Kosten
Per maand €99,00 – Automatische incasso
In 4 keer €240,00 – Automatische incasso
In 2 keer €460,00 – Bank overschrijving
In 1 keer €880,00 – Bank overschrijving

3. Verlaten van de opleiding
De GoGoAcademy heeft (altijd) het recht om een persoon die de lessen ophoudt of een negatieve invloed op de groep heeft verdere lessen te ontzeggen. Er wordt dan geen restitutie verleend.
3.1 Bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals overlijden van een naast familielid, wordt samen met de directie van de GoGoacademy bekeken hoe dit wordt opgelost.
3.2 De directie houdt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de opleiding niet door te laten gaan.
3.3 Indien je besluit de Freestyle Dance Entertainer opleiding voortijdig te verlaten, ontvang je geen certificaat en kunnen wij je niet erkennen als zijnde leerling van de GoGoAcademy.

Let Op: Tussentijds verlaten van de opleiding geeft geen recht op restitutie van de eventuele reeds gemaakte opleidingskosten en geen ontheffing van opleidingskosten. De volledige kosten van de opleiding dienen alsnog te worden voldaan.

4. Certificaat
Het certificaat wordt toegekend aan de leerling wanneer deze;
a. niet meer dan 8 lessen de gehele opleiding heeft gemist;
b. alle lesstof voldoende beheerst;

Inzet en discipline worden streng beoordeeld tijdens de Freestyle (GoGo) Dance opleiding. Het is belangrijk dat je de huiswerkopdrachten uitvoert en de oefeningen en choreografieën thuis herhaalt.

Indien er weinig tot geen vorderingen worden gemaakt zal de leerling hier van op de hoogte worden gesteld door middel van een persoonlijk gesprek. Mocht vordering verder uitblijven, zal de leerling advies krijgen om extra reguliere lessen te volgen bij de GoGoAcademy Ready2Dance tegen gereduceerd tarief.

In sommige gevallen kan worden geadviseerd om de GoGo Dance opleiding te verlaten en de reguliere lessen te volgen. Deze maatregel leidt niet tot restitutie of ontheffing van de verplichting tot het voldoen van de opleidingskosten. Wel zullen de opleidingskosten worden verrekend met de geldende tarieven voor de reguliere lessen.

5. Copyright.
Het lesmateriaal is en blijft eigendom van GoGoAcademy Ready2Dance en mag voor geen enkel doeleind, anders dan training voor jezelf, worden gebruikt.

Bij inschrijving van de opleiding ga je akkoord met de kennis dat het niet navolgen van de bovenstaande regel in strijd is met de wet op bescherming van het copyright en dus vervolgbaar is bij het openbaar ministerie, en daar een boete op kan volgen.

6. Ziekte en verzuim
Bij afwezigheid of ziekte wordt de leerling vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden bij de docent(e).
De lessen van de opleiding zijn op een vooraf bepaalde vaste datum en tijdstip. Eventueel verzuim is voor eigen rekening, waarbij er geen inhaalmogelijkheid bestaat. Bij ernstige ziekte/blessure is het in overleg mogelijk de opleiding te stoppen en weer op te pakken bij een eerstvolgende mogelijkheid. Het stoppen van de opleiding geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van de opleidingskosten. NB: Een gemiste les kan niet worden ingehaald.

7. Vakanties en vrije dagen
Alleen tijdens nationale feestdagen en de nationale kerstvakantie, zijn er geen lessen.
Ga je tijdens de opleiding op vakantie, dan is dit
verzuim geheel voor eigen rekening, waarbij er geen inhaalmogelijkheid bestaat. NB: Een gemiste les kan niet worden ingehaald. Er volgt ook geen restitutie van eventuele lesgelden en de betalingsverplichting blijft staan.

Start Opleiding 2019-2020
Maandag 2 september 2019 – 20.00 uur tot 22.00 uur.
Geen les op maandag 23 en 30 december 2019.
Laatste lesdag Maandag 29 juni 2020

Start Opleiding 2020-2021
Maandag 7 september 2020.
Geen les op Maandag 21 en 28 december 2020
Laatste lesdag maandag 28 juni 2021

8. Betalingsvoorwaarden
Het lesgeld wordt voldaan per automatische incasso.
Ronde elk 27e van de maand incasseren wij het lesgeld. Helaas zijn wij genoodzaakt om bij elke eerste herinnering €2,50 administratie kosten in rekening te brengen. Zorg er daarom voor dat er genoeg saldo op jouw bankrekening staat.
Indien de betaling niet op tijd wordt voldaan, zal uiteindelijk, na meerdere waarschuwingen, de toegang tot de les worden ontzegt. Indien betaling na deze herinneringen binnen de gestelde datum uitblijven, wordt het gehele lesgeld van de opleiding, €990,00, opeisbaar.
Bij uitblijven van betaling wordt de afhandeling uiteindelijk overgedragen aan DAS Incasso.
Wanneer alle betalingen zijn voldaan wordt er pas weer toegang tot de les verleend.
Toegang ontzegging geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van de opleidingskosten en de gemiste lessen.

9. Materialen
Tijdens de Freestyle GoGo Dance Opleiding is het verplicht om in de lessen officiële dance Sneakers te dragen.
Ook dien je de volgende materialen bij je te hebben;
– Pen & schrift
– Zachte kniebeschermers
– Handdoek
– Bidon met water (geen energy drinks)

10. Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de lessen en/ of andere activiteiten van GoGoAcademy Ready2Dance geschiedt geheel op eigen risico van de leerling.
GoGoAcademy Ready2Dance is niet aansprakelijk voor lestel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen, dan wel andere activiteiten binnen GoGoAcademy Ready2Dance.

11. Annuleringsbeleid
11.1 Annulering van de opleiding tot uiterlijk 7 dagen na inschrijving kan men afmelden zonder opgaaf van reden. (Mits de opleiding al is begonnen)
11.2 Annulering van de opleiding tot uiterlijk 31 dagen voor de start van de opleiding kan men afmelden zonder opgaaf van reden. U bent dan €35,00 administratie kosten verschuldigd.
11.3 Annulering van de opleiding 30 tot 23 dagen voor de start van de opleiding bent U 2 maanden lesgeld plus €35,00 administratie kosten verschuldigd. Dit omdat wij rekening houden met:
– het aantal minimale deelnemers aan de opleiding zodat deze van start kan gaan;
– het aantal maximale deelnemers aan de opleiding;
– het huren van de geschikte ruimte;
– voorbereiding lesmaterialen.
11.4 Annulering van de opleiding 22 tot 14 dagen voor de start van de opleiding bent u 50% van het totale lesgeld verschuldigd plus €35,00 administratie kosten. (Het totale lesgeld voor deze opleiding bedraagt €990,00.)
Dit omdat wij rekening houden met:
– het aantal minimale deelnemers aan de opleiding zodat deze van start kan gaan;
– het aantal maximale deelnemers aan de opleiding;
– het huren van de geschikte ruimte;
– voorbereiding lesmaterialen.
11.5 Annulering van de opleiding 13 tot 1 dag(en) voor de start van de opleiding bent u 75% van het totale lesgeld verschuldigd plus €35,00 administratie kosten. (Het totale lesgeld voor deze opleiding bedraagt €990,00.)
Dit omdat wij rekening houden met:
– het aantal minimale deelnemers aan de opleiding zodat deze van start kan gaan;
– het aantal maximale deelnemers aan de opleiding;
– het huren van de geschikte ruimte;
– voorbereiding lesmaterialen.

12. Overige bepalingen
12.1 GoGoAcademy Ready2Dance is te allen tijde gerechtigd om lessen te annuleren indien;
– Er minder dan 5 leerlingen aanwezig zijn.*
– Er bepaalde weersomstandigheden zijn, bv. Extreme Hitte/Kou, ijzel of weeralarm*
– Bij ziekte of afwezigheid van een docent(e) wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk, dan wel telefonisch afgelast.*
12.2. GoGoAcademy Ready2Dance is te allen tijde gerechtigd om 2 lessen paar jaar te laten vervallen wegens bovenstaande omstandigheden.
* Deze les wordt, indien mogelijk en in overleg, op een ander tijdstip ingehaald.
12.3. Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een les, over medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met nikki@gogo-academy.nl
12.4. Als er wijzigingen zijn in lestijd, groepsgrootte en/of docent(e), kan dat niet leiden tot restitutie of vermindering van de opleidingskosten als de leerling besluit om die reden de lessen te beëindigen.
12.5. Het is mogelijk dat tijdens de opleiding en/of stage foto’s worden gemaakt door een fotograaf van de GoGoAcademy Ready2Dance. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure of flyer. Indien u hiertegen voorafgaand aan het de opleiding geen schriftelijk bezwaar aantekent gaat de GoGoAcademy Ready2Dance er vanuit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf kenbaar maken of u al dan niet gefotografeerd wenst te worden. Ook is het mogelijk dat de GoGoAcademy Ready2Dance de foto’s gebruikt voor publicitaire doeleinden. Hier geldt eveneens dat u voorafgaande aan de opleiding schriftelijk bezwaar kunt aantekenen.
12.6. De leerling gaat akkoord met ondertekening van het inschrijfformulier, dat hij/zij bij opzegging, verlaten, voortijdig beëindigen en/of het behalen van de Freestyle GoGo Dance opleiding, binnen een termijn van 3 jaar geen soortgelijke onderneming zal starten met als doelstelling het geven van Freestyle GoGo Dance lessen.
De leerling zal niet in loondienst en/of vrijwillig Freestyle GoGo Dance danslessen geven.
12.7. Bij verbreking van bovenstaande, bij overige bepalingen nummer zes genoemde, regel zal GoGoAcademy Ready2Dance genoodzaakt zijn juridische stappen te ondernemen, waarbij alle daaruit vloeiende kosten en schadeposten voor rekening van de leerling zullen zijn.
12.8. Door het inschrijven verklaart u akkoord met deze algemene voorwaarden.
12.9. Na bevestiging van de inschrijving is een bindende studieovereenkomst gesloten, geldend voor de periode van de duur van de opleiding.
12.10. Met deze overeenkomst ga je akkoord met de betalingsverplichting van de opleidingskosten.
12.11. Indien de inschrijving is gedaan via het internet is deze volgens de wet een rechtsgeldige overeenkomst en dus bindend.

In alle gevallen en/of situaties waarin deze algemene voorwaarden niet in voorzien, worden uitsluitend door de directie van Ready2Dance GoGoAcademy beslissingen genomen.

GoGo instructor Opleiding - Algemene voorwaarden

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
Deze kun je vinden op de website, of opvragen per mail.
(https://gogo-academy.nl/inschrijven/)

Tussentijdse uitschrijving is niet mogelijk, behalve als op medische indicatie uitschrijving noodzakelijk is. Een verzoek om uitschrijving moet dan schriftelijk, met opgaaf van reden, aan de directie van de GoGoAcademy Nederland worden gericht. Indien de directie tot uitschrijving besluit, dan vindt deze plaats op de laatste dag van de maand waarin tot uitschrijving is besloten. De inschrijving is persoonsgebonden.

2. Kosten
De opleiding kost totaal €449,00
Je kunt de opleiding ook in 2 of 3 keer betalen.
€449,00 bij betaling in 1x
€478,00 bij betaling in 2x (2x 239,00)
€495,00 bij betaling in 3x (3x € 165,00)
Indien je de opleiding heel graag wilt volgen, maar de betalingstermijn te kort en het bedrag per maand te hoog is, horen wij graag jouw voorstel.

3. Verlaten van de opleiding
De GoGoAcademy heeft (altijd) het recht om een persoon die de lessen ophoudt of een negatieve invloed op de groep heeft verdere lessen te ontzeggen. Er wordt dan geen restitutie verleend.
3.1 Bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals overlijden van een naast familielid, wordt samen met de directie van de GoGoacademy bekeken hoe dit wordt opgelost.
3.2 De directie houdt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de opleiding niet door te laten gaan.
3.3 Indien je besluit de GoGo Dance opleiding voortijdig te verlaten, ontvang je geen certificaat en kunnen wij je niet erkennen als officieel gecertificeerd GoGo Dance Instructor.

Let Op: Tussentijds verlaten van de opleiding geeft geen recht op restitutie van de eventuele reeds gemaakte opleidingskosten en geen ontheffing van opleidingskosten. De volledige kosten van de opleiding dienen alsnog te worden voldaan.

4. Certificaat
Het certificaat wordt toegekend aan de leerling wanneer deze;

a. niet meer dan 1 lessen de gehele opleiding heeft gemist;
b. alle lesstof voldoende beheerst;
c. minimaal 1 stage les heeft gegeven.

Inzet en discipline worden streng beoordeeld tijdens de GoGo instructor opleiding. Het is belangrijk dat je de huiswerkopdrachten uitvoert en de oefeningen en choreografieën thuis herhaalt.

De Gogo instructor opleiding bestaat uit 10 dagen van 4 uur.
(Totaal 40 uur praktijk en theorie, minimaal 2 uur per week thuisstudie/oefening).

Indien er weinig tot geen vorderingen worden gemaakt zal de leerling hier van op de hoogte worden gesteld door middel van een persoonlijk gesprek. Mocht vordering verder uitblijven, zal de leerling advies krijgen om extra reguliere lessen te volgen bij de GoGoAcademy Nederland tegen gereduceerd tarief.

In sommige gevallen kan worden geadviseerd om de GoGo instructor opleiding te verlaten en de reguliere lessen te volgen. Deze maatregel leidt niet tot restitutie of ontheffing van de verplichting tot het voldoen van de opleidingskosten. Wel zullen de opleidingskosten worden verrekend met de geldende tarieven voor de reguliere lessen.

5. Copyright
Het lesmateriaal is en blijft eigendom van GoGoAcademy. Je mag dit gebruiken na het behalen van jouw certificering. Indien je de certificering niet verlengt na een jaar, mag de lesstof voor geen enkel doeleind worden gebruikt.

Bij inschrijving van de opleiding ga je akkoord met de kennis dat het niet navolgen van de bovenstaande regel in strijd is met de wet op bescherming van het copyright en dus vervolgbaar is bij het openbaar ministerie, en daar een boete op kan volgen.

6. Ziekte en verzuim
Bij afwezigheid of ziekte wordt de leerling vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden bij de docent(e).

De lessen van de cursus zijn op een vooraf bepaalde vaste datum en tijdstip. Eventueel verzuim is voor eigen rekening, waarbij er geen inhaalmogelijkheid bestaat. Bij ernstige ziekte/blessure is het in overleg mogelijk de opleiding te stoppen en weer op te pakken bij een eerstvolgende mogelijkheid. Het stoppen van de opleiding geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van de opleidingskosten. NB: Een gemiste les kan niet worden ingehaald.

7. Vakanties
In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties geen lessen worden gegeven.
Het vakantierooster wordt bij aanvang van de eerste lesdag uitgedeeld

8. Betalingsvoorwaarden
Het lesgeld wordt voldaan per automatische incasso.
Ronde elk 27e van de maand incasseren wij het lesgeld. Helaas zijn wij genoodzaakt om bij elke eerste herinnering € 2,50 administratie kosten in rekening te brengen. Zorg er daarom voor dat er genoeg saldo op jouw bankrekening staat.

9. Materialen
Tijdens de GoGo instructor Opleiding is het verplicht om in de lessen officiële dance Sneakers te dragen.
Ook dien je de volgende materialen bij je te hebben;
– Pen & schrift
– Zachte kniebeschermers
– Handdoek
– Bidon met water (geen energy drinks!)

10. Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de lessen en/ of andere activiteiten van de GoGoAcademy  geschiedt geheel op eigen risico van de leerling.
De GoGoAcademy is niet aansprakelijk voor lestel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen, dan wel andere activiteiten binnen de GoGoAcademy.

11. Overige bepalingen
11.1
GoGoAcademy Ready2Dance is te allen tijde gerechtigd om lessen te annuleren indien;
– Er minder dan 5 leerlingen aanwezig zijn.*
– Er bepaalde weersomstandigheden zijn, bv. Extreme Hitte/Kou, ijzel of weeralarm*
– Bij ziekte of afwezigheid van een docent(e) wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk, dan wel telefonisch afgelast.*
11.2. De GoGoAcademy is te allen tijde gerechtigd om 2 lessen paar jaar te laten vervallen wegens bovenstaande omstandigheden.
* Deze les wordt, indien mogelijk en in overleg, op een ander tijdstip ingehaald.
11.3. Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een les, over medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met nikki@gogo-academy.nl
11.4. Als er wijzigingen zijn in lestijd, groepsgrootte en/of docent(e), kan dat niet leiden tot restitutie of vermindering van de opleidingskosten als de leerling besluit om die reden de lessen te beëindigen.
11.5. Het is mogelijk dat tijdens de opleiding en/of stage foto’s worden gemaakt door een fotograaf van de GoGoAcademy. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure of flyer. Indien u hiertegen voorafgaand aan het de opleiding geen schriftelijk bezwaar aantekent gaat de GoGoAcademy er vanuit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf kenbaar maken of u al dan niet gefotografeerd wenst te worden. Ook is het mogelijk dat de GoGoAcademy de foto’s gebruikt voor publicitaire doeleinden. Hier geldt eveneens dat u voorafgaande aan de opleiding schriftelijk bezwaar kunt aantekenen.
11.6. De leerling gaat akkoord met ondertekening van het inschrijfformulier, dat hij/zij bij opzegging, verlaten, voortijdig beëindigen en/of het behalen van de GoGo instructor Opleiding, binnen een termijn van 3 jaar geen soortgelijke onderneming zal starten, zonder licentie, met als doelstelling het geven van GoGo Dance lessen.
De leerling zal niet in loondienst en/of vrijwillig GoGo danslessen geven.
11.7. Bij verbreking van bovenstaande, bij overige bepalingen nummer zes genoemde, regel zal de GoGoAcademy genoodzaakt zijn juridische stappen te ondernemen, waarbij alle daaruit vloeiende kosten en schadeposten voor rekening van de leerling zullen zijn.
11.8. Door het inschrijven verklaart u akkoord met deze algemene voorwaarden.
11.9. Na bevestiging van de inschrijving is een bindende studieovereenkomst gesloten, geldend voor de periode van de duur van de opleiding.
11.10. Met deze overeenkomst ga je akkoord met de betalingsverplichting van de opleidingskosten.
11.11. Indien de inschrijving is gedaan via het internet is deze volgens de wet een rechtsgeldige overeenkomst en dus bindend.

In alle gevallen en/of situaties waarin deze algemene voorwaarden niet in voorzien, worden uitsluitend door de directie van de GoGoAcademy Nederland beslissingen genomen.

GoGo Dance Opleiding - Modules - Algemene voorwaarden

Inschrijven
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
Deze kun je vinden op de website, of opvragen per mail.
(https://gogo-academy.nl/inschrijven/)

De inschrijving is persoonsgebonden.

2. Kosten
€75,00 per level/ Module

3. Verlaten van de opleiding
De GoGoAcademy heeft (altijd) het recht om een persoon die de lessen ophoudt of een negatieve invloed op de groep heeft verdere lessen te ontzeggen. Er wordt dan geen restitutie verleend.
3.1 Bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals overlijden van een naast familielid, wordt samen met de directie van de GoGoacademy bekeken hoe dit wordt opgelost.
3.2 De directie houdt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de opleiding niet door te laten gaan.
3.3 Indien je besluit de GoGo Dance opleiding voortijdig te verlaten, ontvang je geen certificaat en kunnen wij je niet erkennen als zijnde leerling van de GoGoAcademy.

Let Op: Tussentijds verlaten van de opleiding geeft geen recht op restitutie van de eventuele reeds gemaakte opleidingskosten en geen ontheffing van opleidingskosten. De volledige kosten van de opleiding dienen alsnog te worden voldaan.

4. Copyright
Het lesmateriaal is en blijft eigendom van GoGoAcademy Ready2Dance en mag voor geen enkel doeleind, anders dan training voor jezelf, worden gebruikt.
Deze GoGo Dance opleiding is niet geschikt om na het afronden van de opleiding als GoGo instructeur te gaan werken. Wil je dit, dan is hiervoor de GoGo instructor opleiding beschikbaar.

Bij inschrijving van de opleiding ga je akkoord met de kennis dat het niet navolgen van de bovenstaande regel in strijd is met de wet op bescherming van het copyright en dus vervolgbaar is bij het openbaar ministerie, en daar een boete op kan volgen.

5. Ziekte en verzuim
Bij afwezigheid of ziekte wordt de leerling vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden bij de docent(e).

De lessen van de cursus zijn op een vooraf bepaalde vaste datum en tijdstip. Eventueel verzuim is voor eigen rekening, waarbij er geen inhaalmogelijkheid bestaat. Bij ernstige ziekte/blessure is het in overleg mogelijk de opleiding te stoppen en weer op te pakken bij een eerstvolgende mogelijkheid. Het stoppen van de opleiding geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van de opleidingskosten. NB: Een gemiste les kan niet worden ingehaald.

6. Vakanties
In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties geen lessen worden gegeven.
Het vakantierooster wordt bij aanvang van de eerste lesdag uitgedeeld

7. Betalingsvoorwaarden
Het cursusgeld wordt vooraf voldaan.

8. Materialen
Tijdens de GoGo Dance Opleiding is het verplicht om in de lessen officiële dance Sneakers te dragen.
Ook dien je de volgende materialen bij je te hebben;
– Pen & schrift
– Zachte kniebeschermers
– Handdoek
– Bidon met water (geen energy drinks)

9. Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de lessen en/ of andere activiteiten van GoGoAcademy Ready2Dance geschiedt geheel op eigen risico van de leerling.
GoGoAcademy Ready2Dance is niet aansprakelijk voor lestel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen, dan wel andere activiteiten binnen GoGoAcademy Ready2Dance.

10. Overige bepalingen
10.1
GoGoAcademy Ready2Dance is te allen tijde gerechtigd om lessen te annuleren indien;
– Er minder dan 5 leerlingen aanwezig zijn.*
– Er bepaalde weersomstandigheden zijn, bv. Extreme Hitte/Kou, ijzel of weeralarm*
– Bij ziekte of afwezigheid van een docent(e) wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk, dan wel telefonisch afgelast.*
10.2. GoGoAcademy Ready2Dance is te allen tijde gerechtigd om 2 lessen paar jaar te laten vervallen wegens bovenstaande omstandigheden.
* Deze les wordt, indien mogelijk en in overleg, op een ander tijdstip ingehaald.
10.3. Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een les, over medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met nikki@gogo-academy.nl
10.4. Als er wijzigingen zijn in lestijd, groepsgrootte en/of docent(e), kan dat niet leiden tot restitutie of vermindering van de opleidingskosten als de leerling besluit om die reden de lessen te beëindigen.
10.5. Het is mogelijk dat tijdens de opleiding en/of stage foto’s worden gemaakt door een fotograaf van de GoGoAcademy Ready2Dance. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure of flyer. Indien u hiertegen voorafgaand aan het de opleiding geen schriftelijk bezwaar aantekent gaat de GoGoAcademy Ready2Dance er vanuit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf kenbaar maken of u al dan niet gefotografeerd wenst te worden. Ook is het mogelijk dat de GoGoAcademy Ready2Dance de foto’s gebruikt voor publicitaire doeleinden. Hier geldt eveneens dat u voorafgaande aan de opleiding schriftelijk bezwaar kunt aantekenen.
10.6. De leerling gaat akkoord met ondertekening van het inschrijfformulier, dat hij/zij bij opzegging, verlaten, voortijdig beëindigen en/of het behalen van de GoGo Dance Opleiding, binnen een termijn van 3 jaar geen soortgelijke onderneming zal starten met als doelstelling het geven van GoGo Dance lessen.
De leerling zal niet in loondienst en/of vrijwillig GoGo danslessen geven.
10.7. Bij verbreking van bovenstaande, bij overige bepalingen nummer zes genoemde, regel zal GoGoAcademy Ready2Dance genoodzaakt zijn juridische stappen te ondernemen, waarbij alle daaruit vloeiende kosten en schadeposten voor rekening van de leerling zullen zijn.
10.8. Door het inschrijven verklaart u akkoord met deze algemene voorwaarden.
10.9. Na bevestiging van de inschrijving is een bindende studieovereenkomst gesloten, geldend voor de periode van de duur van de opleiding.
10.10. Met deze overeenkomst ga je akkoord met de betalingsverplichting van de opleidingskosten.
10.11. Indien de inschrijving is gedaan via het internet is deze volgens de wet een rechtsgeldige overeenkomst en dus bindend.

In alle gevallen en/of situaties waarin deze algemene voorwaarden niet in voorzien, worden uitsluitend door de directie van de GoGoAcademy Ready2Dance beslissingen genomen.

GoGo Dance Cursus - 10 weken - Algemene Voorwaarden

1. Inschrijven
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
Deze kun je vinden op de website, of opvragen per mail.
(https://gogo-academy.nl/inschrijven/)

Tussentijdse uitschrijving is niet mogelijk, behalve als op medische indicatie uitschrijving noodzakelijk is. Een verzoek om uitschrijving moet dan schriftelijk, met opgaaf van reden, aan de directie van de GoGoAcademy Ready2Dance worden gericht. Indien de directie tot uitschrijving besluit, dan vindt deze plaats op de laatste dag van de maand waarin tot uitschrijving is besloten. De inschrijving is persoonsgebonden.

2. Kosten
De cursus (10 lessen) kost €149,00
4 lessen van de cursus €55,00 (deze dienen achter elkaar gevolgd te worden)
Schrijf jij je direct in na de gratis les, dan hebben wij een leuke korting voor je!
De cursus kost dan maar €125,00 i.p.v. €149,00
(deze korting geldt ook wanneer jij je direct na level 1 inschrijft voor level 2)

3. Ziekte of Verzuim, (Afwezigheid bij de Cursussen / workshops) De lessen van de cursus/workshop zijn op een vooraf bepaalde vaste datum en tijdstip. Eventueel verzuim is voor eigen rekening, waarbij er geen inhaalmogelijkheid bestaat. Bij ernstige ziekte/blessure is het in overleg mogelijk de cursus te stoppen en weer op te pakken bij een eerstvolgende mogelijkheid. Het stoppen van de cursus geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele
restitutie van het cursusgeld. NB: Een gemiste cursus les kan niet worden ingehaald.

Ben je te laat of kun je niet aanwezig zijn, sms of whatsapp ons dan op een van de volgende nummers; 06-19178843 of
06-18817008

Bij de inschrijving wordt er gekozen voor een lesuur op een bepaalde lesdag. Op dit lesuur dien je de les te volgen.
Verzuim is voor eigen rekening.

4. Opzegtermijn
Opzegging van cursussen en/of workshops is niet mogelijk.

5. Annulering lessen;
Ready2Dance|GoGoAcademy is te allen tijde gerechtigd om lessen te annuleren indien;
1) Er minder dan 5 leerlingen aanwezig zijn. Deze les wordt in overleg op een ander tijdstip ingehaald.
2) Er bepaalde weersomstandigheden zijn; extreme hitte/kou, ijzel of weeralarm.
3) Ziekte instructeur. Wij doen onze uiterste best om bij eventuele ziekte van de instructeur een inval docent te regelen!

6. Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de lessen en/of andere activiteiten van Ready2Dance GoGoAcademy geschiedt geheel op eigen risico van de leerling. Ready2Dance GoGoAcademy is niet aansprakelijk voor letsel -of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen, dan wel andere activiteiten binnen Ready2Dance GoGoAcademy.

7. Copyright
7.1 Indien je besluit de dansschool te verlaten of deze wordt verbroken door Ready2Dance | GoGoAcademy, ben je verplicht gedurende een termijn van minimaal 2 jaren de geleerde choreografieën en andere facetten van Ready2Dance | GoGoAcademy noch voor jouw eigen bedrijf/onderneming, of andere opdrachtgevers, niet toe te passen in binnen en buitenland. Het lesmateriaal is en blijft eigendom van Ready2Dance | GoGoAcademy en mag voor geen enkel doeleinde, anders dan training voor jezelf, worden gebruikt. De lessen zijn gebaseerd op het verbeteren van jouw eigen dansskills en zijn geen opleiding tot docent! Indien je les wilt gaan geven zijn hier speciale instructor opleidingen voor binnen Ready2Dance | GoGoAcademy. Voor de instructor opleiding mag het lesmateriaal in licentievorm worden gebruikt. Hiervoor dient een jaarlijkse licentie te worden afgesloten.e gaat akkoord met de kennis dat het niet navolgen van de in dit document gestelde regels in strijd is met de wet op bescherming van het copyright, dus vervolgbaar is bij het openbaar ministerie, en daar een boete op kan volgen.
7.3 Foto’s en / of andere beeldopnamen zijn en blijven eigendom van Ready2Dance GoGoAcademy, hieraan kunnen geen rechten worden verleend. Er mag niet zomaar gefilmd worden in de lessen.

8. Overige bepalingen
In alle gevallen en/of situaties waarin deze algemene voorwaarden niet in voorzien, worden uitsluitend door de directie van de Ready2Dance | GoGoAcademy beslissingen genomen.